Organisation & ägare

Hoforshus är ett kommunägt aktiebolag med en politiskt sammansatt styrelse där Hofors kommuns bolag Hofors Kommunhus AB äger 100 procent av aktierna. Arbetet sker i en praktisk och effektiv linjeorganisation där alla verksamhetsområden har tydliga indelningar och väl inarbetade arbetsmetoder för uppföljning.

Styrningsprocess

Hoforshus följer ägarnas direktiv Pdf, 200.8 kB. samt de bolagsordningar Pdf, 1.8 MB. som styr verksamheten. Varje år fastställer styrelsen företagets mål i en verksamhetssplan med utgångspunkt från ägarnas krav och direktiv som de beskrivs i kommunens verksamhetsplan. Företagets vision, indikatorer och mål bryts ner till konkreta mål för organisationen. Utifrån indikatorer och mål skapar sedan verksamhetens enheter egna planer.

Som kommunalt bostadsbolag har vi ett stort ansvar. Inte bara för att skapa boendemöjligheter för alla utan också ett ansvar att utföra en god social bostadspolitik. Vi ser med stor ödmjukhet på vår påverkan på våra hyresgästers liv och vet att vårt jobb är viktigt. Inte bara för människor, utan också för miljön.