• Driftstörning på fjärrvärmen i Göklund
  • Planerat serviceunderhåll Open Universe