Wille är här

Idag kom våra två nya Wille-traktorer som ska ersätta de två gamla traktorerna som nästan uppnått en ålder av 20 år.

Arbetsplats

De gamla traktorerna har gjort sitt som arbetsplats så de här nya, fina och gula fordonen blir ett lyft för fastighetsavdelningens personal. Man sitter ofta många timmar i traktorn och då är det viktigt att arbetsredskapen är ergonomiskt anpassade.

Wille och Wille kommer att användas vid underhåll runt våra fastigheter.

 

Två Wille-traktorer anländer till Hoforshus på trailer.