Vår styrelse

Hoforshus AB är medlem i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Sobona som är arbetsgivarorganisation för de kommunala företagen.

Du hittar kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda genom att klicka på den här länken Länk till annan webbplats..

Ordförande, Kenneth Axling (S)
Tel. 073-809 41 31
kenneth.axling@hofors.se

1:e vice ordförande, Jakob Staland (C)
Tel. 070-243 17 86
jakob.staland@politiker-hofors.se

2:e vice ordförande, Sten.Pettersson (SD)
Tel. 070-335 24 42
sten.pettersson@politiker-hofors.se

Remzija Kolasinac (S)

Anne Persson (HOP)

Alf Persson (M)

Stefan Edlund (S)

Alexander Eidhagen (V)

Kyrre Heggem (SD)

Ersättare:

Kerstin Åkerberg (S)

Sören Bergqvist (S)

Daniel Nyström (M)

Karl Olov Andersson (C)

Christina Westerberg (KD)

Arbetstagarrepresentanter:

Mariana Rocka

Carina Gustavsson

Stefan Eriksson