Våra bostadsområden

I Hofors bor du billigt och lever rikt – oavsett om du väljer tätorten eller det mer lantliga Torsåker. Här är det nära till allt, ett stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv finns inpå knuten. Våra bostadsområden är av skiftande karaktär, en del ligger i centrum eller centralt medan andra finns i lantligare lägen som Robertsholm eller Torsåker. Gemensamt för samtliga bostadsområden är grönskan och närheten till affärer, service, skog och natur.

Karta över Hoforshus bostadsområden inom Hofors kommun Robertsholm Västerhöjden Göklund Rönningen Centrum Torsåker