Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Vi söker en Redovisningsekonom. Se Nyheter/Lediga tjänster.

Fastighetsägarens ansvar under vintern

Du som äger ett hus eller en fastighet i Hofors kommun ska hjälpa till med vinterväghållningen utanför huset/fastigheten.

 

Du är skyldig att skotta och sanda

Du som fastighetsägare är ansvarig för att hålla trottoarerna utanför din tomt fria från snö. Men om Hoforshus har plogat upp snö på trottoaren behöver du inte skotta bort den, däremot ska du sanda utanför plogvallen. Sandningen ska ha en meters bredd så att gående och cyklister säkert kan trafikera gatan. Den här skyldigheten gäller om ditt hus eller din fastighet ligger i ett detaljplanelagt område där kommunen tar hand om vägarna.

Det är förbjudet att lägga snö från ditt hus/fastighet på kommunal mark. Du får alltså inte skotta ut snön från din tomt.

Utökat ansvar i vissa områden

Inom centrala Hofors finns ytor där fastighetsägarna har ett utökat ansvar för vinterväghållning och renhållning av trottoarer och gångbanor. På de här områdena är fastighetsägarna skyldiga att snöröja, halkbekämpa samt att hålla rent under barmarksperioden.

Snö från takskottning

Snö och is som skottas ner från tak och ut på gata, torg eller gångbana måste forslas bort direkt. 

Att tänka på vid snöröjning och halkbekämpning

  • Snöröj och sanda vid din fastighet så blir det säkrare och lättare att ta sig fram.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort de snövallar i infarter som skapas vid snöröjning. Snön får inte skottas ut på kommunens gator.
  • Klipp växter och beskär träd som växer ut i gångbana, cykelbana eller väg. Dessa riskerar annars att skada trafikanter och vinterväghållningsfordon, om en olycka sker kan du som fastighetsägare bli skadeståndskyldig. Den fria höjden över en gång- och cykelbana ska vara minst 2,8 meter och över väg minst 4,8 meter.
  • Märk gärna ut häckar, staket och murar med snökäppar eller liknande så att snöröjaren ser dem.
  • Skotta och sanda så att brevbäraren kommer fram.
  • Skotta inte på ett sätt så att grannen får din snö.
  • Snö från privat mark får inte tippas på kommunens mark.
  • Placera soptunnan så att det underlättar för snöröjaren.