Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

* Trafikinfo Linje 46, se Nyheter * Hyresrabatt april, maj och juni 2020 för företag i utsatta branscher, se vidare under Nyheter* Pga rådande omständigheter med corona, utför vi endast akuta felanmälningar. Se vidare under Nyheter.

Tomgångskörning 1.jpg

Lokala trafikföreskrifter

Tomgångskörning

I Hofors kommun är det tillåtet att tomgångsköra ett motordrivet fordon i högst en minut inom detaljplanlagda områden.

Detta gäller inte om

  • fordonet står stilla på grund av trafiken, till exempel i en trafikkö.
  • motorn hålls igång för att kunna använda fordonet på ett ändamålsenligt sätt till exempel för att gräva, hissa upp en lyftanordning, komprimera avfall och rengöra gator.