Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Pga rådande omständigheter med corona, utför vi endast akuta felanmälningar. Se vidare under Nyheter.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Två typer av parkeringstillstånd

Det finns två olika parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ett för förare och ett för passagerare. Det går inte att kombinera de båda tillstånden. 

 

Parkeringstillstånd för förare

Du som ansöker ska själv köra fordonet och du ska ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Svårigheterna ska vara bestående i minst 6 månader.

Första gången du ansöker behöver du bifoga ett läkarintyg.

Om du ansökt tidigare så behöver du bifoga ett 6 minuters gångtest-intyg som du kan få utfärdat av en sjukgymnast

 

Parkeringstillstånd för passagerare

Du som ansöker ska ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Svårigheterna ska vara bestående i minst sex månader. Utöver det ska du också ha ett omfattande tillsynsbehov som gör att du inte kan lämnas ensam vid målet för resan.

Tillsammans med ansökan behöver du bifoga ett läkarintyg.

 

När du fått ett beslut

  • Du får beslutet skickat till dig med vanlig post.
  • Du får oftast besked 6-8 veckor efter att vi fått in din ansökan.
  • Om du fått ja på din ansökan får du med en fotoblankett tillsammans med beslutet. Fyll i blanketten och skicka det till oss tillsammans med ett foto på dig själv. Det ska vara ett foto av samma slag som du tar till körkort- och passfoto.
  • Adress till oss finns på blanketten du fick med posten.

Efter att tillstånden har tillverkats hör vi av oss till dig och berättar när och var du kan hämta det.

 

Överklaga beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du inte är nöjd med beslutet du får kan du överklaga det. Det måste du göra inom tre veckor efter att du fått beslutet.

I din överklagan ska du skriva:

  • vilket beslut du överklagar (du kan också bifoga en kopia av beslutet)
  • hur du vill ändra beslutet
  • ditt namn, personnummer, bostadsadress och telefonnummer.

Om du använder dig av ett ombud måste du också skicka med en fullmakt som säger att personen har rätt att företräda dig.

 

Regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrade