Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Hyresgästföreningen och Hoforshus AB har träffat överenskommelse om justering av hyror för 2020. Läs vidare under Nyheter.

parkerad-bil-180607-pr.jpg

Anmäl felparkerade eller övergivna bilar