Vi lagar potthål

Många potthål finns det och under v 19 påbörjas lagning av dessa s k potthål runt om i kommunen.