Nu sopar vi upp sanden

Nu har vi vårkänslor! Den 15 april inleds arbetet med att ta upp sanden på våra större vägar samt gång- och cykelvägar i centrala Hofors, d v s den norra delen om Faluvägen. Efter det tar vi upp sanden i centrum innan vi påbörjar arbetet i bostadsområdena.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att hålla gångbanan ren utmed din fastighet. Tänk på att sopa ut sanden, inte kvistar, löv och annat skräp, på gatan innan sanden tas bort från ditt område. Sopa inte ihop sanden i högar, låt den bara dansa ut bland övrig sand på trottoaren eller vägen.

Våra sandupptagningsfordon är endast anpassade för att sopa upp sand. Trädgårdsavfall och annat material är du som fastighetsägare ansvarig att ta bort själv.

Läs mer om sandupptagning här.