Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Högt tryck på vår bostadsförmedling, se vidare under Nyheter

Vår 1

Om Hofors Hus

Hoforshus AB gjortåller bostäder i livets alla skeden och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och kommunens verksamhet

Hoforshus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med idag cirka 1000 bostäder i Hofors kommun. Det innebär att cirka 3.000 av kommunens invånare bor hos oss. Därutöver äger och förvaltar bolaget bland annat kommunens skolor, förskolor och servicehus, samt ett antal kommersiella fastigheter och lokaler.

Vi hoppas vi att du ser ett boende hos Hoforshus AB som ett självklart boendealternativ när du flyttar till eller inom Hofors.

Välkommen hem!