Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

~~ Dikningsarbeten längs vägarna i Hästbo, Bodås och Bagghyttan Korsåvägen inleds 9 juni. ~~

Student.png

Studentrabatt för dig som studerar på högskola

Hoforshus har inte något vi kallar för studentbostäder. Däremot kan du som studerar på högskola få studentrabatt.

För att få rabatt på hyran behöver du varje termin uppvisa beslut om studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) där din studietakt framgår. Rabatten på hyran utgår från studietakten och innebär att du får full rabatt vid 100 % studietakt. Är studietakten 50 % får du 50 % av rabatten o s v. Rabattens storlek tillämpas oavsett storlek på lägenhet och gäller endast lägenhetsinnehavaren. Rabatten reduceras enligt nedan med den studietakt som du har:

  • År 1: 40 %
  • År 2: 30 %
  • År 3: 20 %
  • År 4: 10 %

Studentrabatten gäller inte under juni, juli, augusti. Om du är 25 år eller yngre får du istället vår ungdomsrabatt för dessa månader. Läs mer under Ungdom.