Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Högt tryck på vår bostadsförmedling, se vidare under Nyheter

Felanmälan

 

Fel och störningar 

Du kan göra felanmälningar på webben dygnet runt via http://bohos.hoforshus.se/incitxpandWeb02297_1/Internet/Hy/Errend.aspx

 

Du kan även ringa vardagar mellan kl 8.00-9.00, 9.15-12.00 tel 0290 - 77 18 40

Akuta ärenden övriga tider anmäls via telefon på journummer 026-10 38 00

 

Andra ärenden

Utelåsning

Utelåsning vardagar kl 08.00-9.00, 9.15-12.00, 0290-77 18 40

Utelåsning övrig tid, tel 026-10 38 00

Se även Dörröppning

Bredband
Vid problem med bredbandsabonnemang eller IP-telefoni, kontakta din leverantör. Mer information hittar du under Bredband.

Telenor
Kontakta Telenor på tel 020-222 222, se även Telenor. För mer information om utbud, se TV och internet.

Hemsida
Frågor om vår hemsida e-postas till webmaster.